Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.houkesadvies.nl.

Bij Houkes Financieel Advies verwerken we gegevens van klanten en bezoekers van de website. Bij gegevens van klanten gaat het om mensen die gebruikmaken van onze dienstverlening. Voor bezoekers van de website gaat het om mensen die bijvoorbeeld informatie zoeken.

Verwerken betekent meerdere dingen: gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen, geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Houkes Financieel Advies bestaat bij de gratie van haar klanten en websitebezoekers. Daarom doen we er alles aan om gegevens zorgvuldig en veilig te verwerken. Persoonsgegevens zijn hierbij natuurlijk het allerbelangrijkst. In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens Houkes Financieel Advies van je verwerkt en waarom we dit doen. Ook kun je hier vinden wat je rechten zijn en hoe je een verzoek bij ons kunt indienen over de verwerking van je gegevens.
Houkes Financieel Advies treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we je gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken.

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.
De wet kan bijvoorbeeld worden veranderd, dan verandert onze verklaring natuurlijk mee. De meest recente verklaring vind je altijd op onze website.
Deze verklaring is op 24 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, dan blijf je op de hoogte van veranderingen.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Houkes Financieel Advies?

Houkes Financieel Advies verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen:

• je maakt gebruik van de diensten van Houkes Financieel Advies
• je werkt bij Houkes Financieel Advies
• je hebt de gegevens zelf aan Houkes Financieel Advies verstrekt

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Houkes Financieel Advies worden verwerkt, afhankelijk van de situatie.
Als je hebt gekozen om gebruik te maken van de dienstverlening van Houkes Financieel Advies (bijvoorbeeld voor advies over en/of bemiddeling van je hypotheek en/of verzekeringen door Houkes Financieel Advies), dan worden de volgende persoonsgegevens verwerk indien relevant:

• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats • Nationaliteit
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• BSN
• IBAN-nummer
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Versleuteld wachtwoord
• Inkomensgegevens, dienstverband en werkgever
• Pensioengegevens, indien van toepassing
• Eventuele BKR-registraties
• De gegevens van je huidige hypotheek en woning
• De verwachting van je financiële situatie in de toekomst
• IP-adres
• Internetbrowser, besturingssysteem en apparaat type
• Je gegevens over je activiteiten op de website, denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en hoe je op onze website bent binnengekomen
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, een rekentool te gebruiken, of via correspondentie, telefoon of e-mail
• De persoonsgegevens van je partner (gelijk aan zoals hierboven beschreven).

Als je gebruikt maakt van de website van Houkes Financieel Advies:

• IP-adres
• Internetbrowser, besturingssysteem en apparaattype
• Je gegevens over je activiteiten op de website, denk hierbij aan bezochte pagina’s, de links waarop je hebt geklikt en hoe je op onze website bent binnengekomen
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op de website aan te maken, een rekentool te gebruiken, of via correspondentie, telefoon of e-mail
Als je werkzaam bent bij Houkes Financieel Advies:

• Naam en voorletters
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Nationaliteit
• Burgerlijke staat
• BSN
• IBAN-nummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

2. Verwerkt Houkes Financieel Advies bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Om ons werk voor jou te kunnen doen – het adviseren over en bemiddelen bij hypotheken en/of verzekeringen – verwerkt Houkes Financieel Advies met jouw toestemming en in lijn met de overeenkomst die je hebt getekend een aantal gegevens. Het BSN-nummer (een bijzonder persoonsgegeven) is er hier een van.

Ook als je werkzaam bent bij Houkes Financieel Advies wordt je BSN-nummer verwerkt.

Hiernaast verwerken we ook gevoelige persoonsgegevens, namelijk: financiële gegevens. Als er geen noodzaak is om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken dan vragen wij je ook niet om deze te verstrekken. Daarnaast is het op geen enkele manier onze bedoeling om gegevens te verzamelen van minderjarige websitebezoekers, ook niet als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Helaas kunnen we niet controleren of een websitebezoeker minderjarig is en daarom willen we ook ouders en voogden vragen om te voorkomen dat gegevens van minderjarigen door Houkes Financieel Advies worden verwerkt.

3. Waarom worden je persoonsgegevens verwerkt?

Houkes Financieel Advies verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Alleen voor de doelen die hieronder staan verwerken we je persoonsgegevens.

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van Houkes Financieel Advies:
• Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst
• Voor het toesturen van een factuur
• Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen in) je product of dienst
• Voor analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
• Voor het vastleggen van bewijs
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Als je gebruikt maakt van de website van Houkes Financieel Advies worden je persoonsgegevens verwerkt:
• Voor het onderzoeken van je (surf)gedrag op de website van Houkes Financieel Advies, zo kunnen we bijvoorbeeld de website nog beter maken.

Als je werkzaam bent bij Houkes Financieel Advies worden je persoonsgegevens verwerkt:
• Om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van Houkes Financieel Advies door kunnen gaan, bijvoorbeeld om je salaris te kunnen betalen.

4. Hoe lang bewaart Houkes Financieel Advies je gegevens en hoe beveiligt Houkes Financieel Advies die?

Houkes Financieel Advies heeft als financieel adviseur een bewaarplicht van 5 jaar. Gegevens die met het advies dat wij aan klanten geven te maken hebben bewaren we dus. Dit zijn we zelfs wettelijk verplicht, onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook bewaren wij deze gegevens zolang het afgesloten product via ons kantoor loopt.

In alle andere gevallen bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te behalen waarvoor we je persoonsgegevens in de eerste plaats vroegen.

Daarbij is de bescherming van je persoonsgegevens voor Houkes Financieel Advies van groot belang. We nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

5. Deelt Houkes Financieel Advies je persoonsgegevens met derden?

Houkes Financieel Advies deelt je persoonsgegevens met derden als dit nodig is om ons aan de overeenkomst te houden met jou als klant. Om een hypotheek af te sluiten moeten we je gegevens bijvoorbeeld delen met de hypotheekverstrekker. Ook kunnen we bij wet verplicht worden om je gegevens te delen. Met derden die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten we, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat je persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens wordt gewaarborgd. We blijven desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarom zullen we alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.
Het kan zijn dat je persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van onze dienstverlening. Dat zullen we alleen doen nadat we je hiervoor je toestemming hebben gekregen.

6. Hoe analyseert Houkes Financieel Advies je websitebezoek?

Houkes Financieel Advies maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Houkes Financieel Advies wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken bijvoorbeeld cookies voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Stel dat je voor een tweede keer een tool invult, dan hoef je niet opnieuw al je gegevens in te vullen. Zo kunnen we ook de website beter optimaliseren. Hiernaast maken we gebruik van cookies die je surfgedrag bijhouden zodat Houkes Financieel Advies je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij je eerste bezoek aan de website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om hiervan gebruik te mogen maken. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer over cookies kun je lezen op onze website.

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht de persoonsgegevens die Houkes Financieel Advies van je verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de wet ons dit niet toestaat. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@houkesadvies.nl Wel willen we vooraf graag weten of het verzoek echt van jou afkomstig is. Daarom vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Uiteraard zonder dat we de bijzondere persoonsgegevens die daar op staan, kunnen bekijken. Zorg er daarom voor dat in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. Op deze manier bescherm je je privacy. We zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op je verzoek reageren.
Ben je niet tevreden met de reactie van Houkes Financieel Advies op je verzoek, of vind je dat Houkes Financieel Advies je persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan heb je het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te gaan.
Meer informatie hierover vind je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.